Akciová ponuka

Diaľnica a rýchlostná komunikácia a ich súčasti

Geodat Real s.r.o.

Geodeticko-inžinierska realitná činnosť

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Práce v Google Earth

Akciová ponuka

na rok 2015

Previous

Next

 

Stavba rodinného domu

BASIC

 

 • Vytýčenie základových pásov a obvodového muriva
 • Zameranie rozostavanej stavby / stavby ku kolaudácii
 • Zameranie adresného bodu stavby
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľnosti

 

Stavba rodinného domu

KOMPLET

 

 • Predprojektové polohové a výškové zameranie územia
 • Vytýčenie základových pásov a obvodového muriva
 • Porealizačné zameranie rodinné domu alebo rozostavanej stavby
 • Zameranie adresného bodu stavby
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľnosti

Geodetické práce

 • Geometrické plány
 • Vytýčenie hranice pozemkov
 • Identifikácia parciel

Inžinierska geodézia

 • Polohopisné a výškopisné zameranie v digit. tvare
 • Vytýčenie stavebných objektov
 • Kontrolné zameranie a vytýčenie inžinierských sietí
 • Digitálny model terénu

Realitné práce

 • Kompletné vysporiadanie všetkými formami zmlúv smerujúcich k prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora
 • Spracovanie štúdie