Úvod

Geodat Real s.r.o.

Geodeticko-inžinierska realitná činnosť

Akciová ponuka

na rok 2015

Kompletné vysporiadanie

všetkými formami zmlúv smerujúcich k  prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov a iné.

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie terénov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické informačné systémy

Prepojenie popisných informácií objektov s grafickou reprezentáciou v mape.

Technická nivelácia

Meranie posunov a zosuvov

Previous

Next

Vitajte na stránke spoločnosti Geodat Real s.r.o.

Naša spoločnosť Vám poskytne geodetické, inžinierske, realitné služby v stavebníctve a práce spojené s majetkovo – právnym vysporiadaním investičných projektov pre potreby investorov.

Náhľad záznamu zo zoznamu podnikateľov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hranic pozemkov a iné

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie objektov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické info. systémy

Komunikácie, technická mapa, správa majetku a cintorína, cenové mapy a pozemky

Prečo si vybrať práve nás?

Poskytujeme kvalitné služby


Kvalitu garantujú autorizovaní geodeti a kartografi, členovia Komory geodetov a kartografov a zodpovední projektanti pozemkových úprav, členovia Komory pozemkových úprav.

Najmodernejšie technológie


Používame najnovšiu meračskú techniku – aparatúry GPS (GNSS), univerzálne meracie stanice, digitálne nivelačné prístroje a špecializované geodetické softvéry.

Krátke lehoty dodania prác


Firma je schopná skoordinovať práce na akejkoľvek veľkej zákazke.

Komplexné služby a poradenstvo


Bezplatne poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľnosti a zabezpečíme aj právne poradenstvo.

Dlhoročné skúsenosti


Na trhu sme už 24 rokov. Od roku 1991 ako fyzická osoba /SZČO/ a od roku 2012 ako právnická osoba /s.r.o./

Profesionálny prístup


Sme firma venujúca sa geodetickým prácam v stavebníctve a prácam spojených s majetkovo – právnym vysporiadaním pozemkov.

Celoslovenská pôsobnosť


Našu prácu vykonávame na celkom území Slovenskej republiky.

Zaujímavé ceny


Zaručujeme vysokú kvalitu prác za vopred dohodnuté ceny a možnosť dohody ceny na splátky.