Referencie

Realizované zákazky

 • Rýchlostná cesta R1 Lehota – PHS Lehota
 • Topografia sadania úrovne telesa uzatvorenej a zrekultivovanej skládky TKO Košice – Myslava
 • Realizácia novostavby servisného strediska SAD v Bardejove
 • Realizácia novostavby Obchodné centrum  Kaufland  Stará Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov, Sabinov
 • Realizácia novostavby Obchodné jednotky Stará Ľubovňa
 • IBV Šibeničná hora Stará Ľubovňa
 • Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta MČ Džungľa“
 • ROEP kat. územie : Obručné, Ruská Vôľa, Čirč, Orlov, Lacková, Podolínec, Pilhov, Forbasy, Strane pod Tatrami, Jezersko, Kremná, Hromoš.
 • Projekt Vysporiadanie vlastníctva v záhradkárskych osadách podľa zákona 64/1997 Z.z.: Kobarč Stará Ľubovňa, Nad Kobarčom Stará Ľubovňa, Kovanec Stará Ľubovňa, Pod Kovancom Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Podolínec.
 • Plynofikácia obci: Toporec – Holumnica – Jurské – Ihľany, Ľubotín, Čirč, Hromoš, Plavnica, Orlov, Podolínec, Strane Pod Tatrami, Slovenská Ves, Výborná a iné.
 • Projekt ČISTA RIEKA Dolný Poprad: Hromoš, Jakubany, Kolačkov, Malý Lipník, Orlov, Plavnica, Plaveč, Podolínec, Stará Ľubovňa.
 • Projekt CYKLOTRASA: Stará Ľubovňa, Hniezdne, Forbasy, Nižne Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Podolínec.
 • IBV  kat. územie  Plaveč, Stará Ľubovňa, Forbasy, Hniezdne, Jarabina a iné.
 • Majetkoprávne vysporiadanie – Lesy: 1200 ha Stará Ľubovňa, 1100 ha Podolínec, 800 ha Chmeľnica, 300 ha Orlov, 250 ha Čirč a iné.